Budowanie aplikacji Angular CLI + Spring Boot

Każda nietrywialna aplikacja potrzebuje backendu. O ile obecnie to nie jest prawda, to na potrzeby tego artykułu przyjmijmy, że tak jest. A jak backend współpracujący z aplikacją webową to REST, a jak REST to Spring i Spring Boot. W kilku kolejnych akapitach stworzymy i z sukcesem przygotujemy gotowy do wdrożenia... [Czytaj dalej]

Absolutne importowanie zależności w Angular CLI

Odpowiedzialny programista tworząc aplikacje przestrzega powszechnie uznanych zasad tworzenia oprogramowania. Jedną z takich zasad jest Single Responsibility Principle, która uczy nas, że każdy moduł powinien mieć jedno, jasno zdefiniowane zadanie. Przenosząc tę zasadę na strukturę aplikacji powinniśmy, co najmniej, wydzielić każdą tworzoną klasę do osobnego pliku. O ile świat JavaScript’u... [Czytaj dalej]